კომპანიას გააჩნია მაღალი კლასის ტექნიკური მომსახურება რომელიც მოიცავს ნებისმიერი ტიპის სამედიცინო ინვენტარის გამართვა შეკეთებას ასევე მისი საექსპლუატაციო პირობების გაცნობა ტრენინგს რასაც უზრუნველყოფს ინჟინერთა ჯგუფი რომლებიც გადამზადებულია პარტნიორი უცხოური კომპანიების მხრიდან რომელთა ექსკლუზიური პარტიორი არის კომპანია ლინემა  მოცემული მომსახურების მიღება შესაძლებელია ჩვენს როგორც მთავარ სათაო ოფისში მისამართი ქ. თბილისი მუხრან მაჭავარიანის 20გ, ტ.0322500039, ასევე რეგიონალურ ოფისში ქ.ქუთაისი ი.ჯავახიშვილის 83 ,ტ 0431200120