ე.კ.გ. ჰოლტერი (კომბინირებული)

Shop

ე.კ.გ. ჰოლტერი (კომბინირებული)

-11%

$884.00

ეკგ არხი: 3 დამოუკიდებელი
ჩაწერის ხანგრძლივობა: 24, 48, 72 საათი
შერჩევის სიხშირე: 128, 256, 512, 1024 ჰც
ჩაწერის სიხშირე: 128, 256, 512, 1024 ჰც

$884.00

Add to cart
სწრაფი ყიდვა

Full-disclosure ambulatory ECG and BP records
3 independent ECG channels
Oscillometric BP measurement
Pacemaker channel and analysis
Patient event button
Rechargeable batteries for economic operation
User-friendly software
Fast QRS classification and rhythm analysis
HRV, ST, QT, PM, ABP and AF analysis
Color-coded graphs and tables
Various editing and printing functions

0
X