მუხლის სტანდარტული ბანდაჟი- იმობილიზატორი რეგულირებადი კუთხით

Shop

მუხლის სტანდარტული ბანდაჟი- იმობილიზატორი რეგულირებადი კუთხით

მუხლის სტანდარტული ბანდაჟი- იმობილიზატორი რეგულირებადი კუთხით

რეგულირებადი სამაგრი მუხლის მხარდაჭერა ოპერაციის შემდგომ მუხლის მხარდაჭერა მუხლის სახსრის
 რეაბილიტაცია ართრიტის შემსუბუქება
0
X