სადეზინფექციო საშუალებები

Shop

სადეზინფექციო საშუალებები

$90.00

$90.00

Add to cart
სწრაფი ყიდვა

SOLIOKS – ხელმისაწვდომია ჰიგიროსკოპიული თეთრი ფხვნილის სახით, ოდნავ სპეციფიკური სუნით.

გამოყენების არეალი

  • პროდუქტი განკუთვნილია მაღალი დონის დეზინფექცია-სტერილიზაციისათვის. სამედიცინო მოწყობილობების, სამედიცინო აღჭურვილობისა და შიდა ზედაპირების მიმდინარე, პროფილაქტიკური და საბოლოო დეზინფექციისათვის.
  • მყარი და დრეკადი ენდოსკოპების მაღალი დონის დეზინფექცია-სტერილიზაცია,ასევე სამედიცინო ინსტრუმენტების და ისეთი საგნებისთვის რომლებიც საჭიროებენ მაღალი დონის დეზინფექცია-სტერილიზაციას.
  • ინფიცირებული , ასევე ბაქტერიული ან ვირუსული, ტუბერკულოზური, დერმატოფიტული დაბინძურებული მასალების უტილიზაცაიმდე.

შემადგენლობა

Peracetic acid – არაუმეტეს 0,3% (ერთ ხსნარში პრეპარატის კონცენტაცია 1,75% ).

გამოყენების რეკომენდებული რეჟიმი

მაღალი დონის დეზინფექცია

კონცენტრაცია         ექსპოზიცია

00,88%                   15 წთ

დაინფიცირებული მასალის დეზინფექცია უტილიზაციამდე

კონცენტრაცია         ექსპოზიცია

1,75%                    60 წთ

ზედაპირების მიმდინარე, პროფილაქტიკური და საბოლოო დეზინფექცია

კონცენტრაცია         ექსპოზიცია

           0,175%                    15 წთ

შეფუთვა: ხელმისაწვდომია მჭიდროდ დახურულ პლასტმასის კონტეინერებში, რომლებიც აღჭურვილია დოზირების მოწყობილობით

ვადა: 2 წელი ორიგინალ შეფუთვაში

0
X