IPL- სისხლძარღვების და ობობისებრი ვენების ფოტოთერაპია

Shop

IPL- სისხლძარღვების და ობობისებრი ვენების ფოტოთერაპია

სისხლძარღვთა ფოტოთერაპია არის ინოვაციური პროცედურა აპარატურულ კოსმეტოლოგიაში, 
რომელიც გამოიყენება კანის ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად. მეთოდი საშუალებას გაძლევთ
 შედარებით სწრაფად და უმტკივნეულოდ აღმოფხვრათ მცირე დეფექტები გაფართოებული
 გემების და ტელანგიექტაზიების (ობობის ვენების) სახით. პროცედურა უსაფრთხო და უმტკივნეულოა.
 ფოტოთერაპიის მთავარი უპირატესობა არის მისი საერთო სასარგებლო ეფექტი კანზე, რაც საშუალებას
 გაძლევთ უმოკლეს დროში მიაღწიოთ მის გარეგნობის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.

Фототерапия сосудов — инновационная процедура в аппаратной косметологии,
 которая применяется для коррекции несовершенств кожи. 
Метод позволяет относительно быстро и безболезненно устранить мелкие дефекты
 в виде расширенных сосудов и телеангиоэктазий (сосудистых звездочек).
 Процедура безопасна и безболезненна. Главный плюс фототерапии — общее благотворное влияние на кожу,
 которое позволяет в кратчайшие сроки добиться значительного улучшения ее внешнего вида.
0
X